Cụ thể các đoàn viên thanh niên đi tới từng hộ gia đình để tuyên truyền về dịch bệnh, cách phòng chống dịch bệnh và thực hiện Chỉ thị 03 của UBND tỉnh trong việc trách tụ tập đông người, thành lập đội hình nhỏ từ 1-2 người, sử dụng loa kẹo keo đi tuyên truyền các ấp về Chỉ thị 16: ấp nào ở ấp đó, xã nào ở xã đó, huyện nào ở huyện đó...

          Đồng thời Huyện đoàn cũng thành lập 12 đội hình thanh niên tình nguyện trong phòng chống dịch bệnh, thành lập 3 đội hình để tham gia 3 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid - 19 ở xã Trí Phải, Biển Bạch và Tân Lộc Đông.

          Qua đó nhằm góp phần cùng huyện nhà trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19./.

 

Minh Phong