Tại đây đoàn cán bộ cùng lãnh đạo ngành Tòa án 2 huyện đã báo công, dâng hoa và thắp những nén hương thơm tưởng nhớ đến vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người đã giành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì cuộc sống ấp no, hạnh phúc của nhân dân. Sau đó đoàn cán bộ ngành Tòa án 2 huyện còn được tham quan khuôn viên và tìm hiểu những hình ảnh tư liệu lịch sử về quá trình xây dựng Phủ thờ Bác trên quê hương xã Trí Lực anh hùng. 

Chuyến tham quan, báo công, viếng Phủ thờ Bác lần này là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với đội ngũ cán bộ ngành Tòa án. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

                                           LIÊU HỎN