Sau gần 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bao gồm 2 giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2020 của tỉnh Cà Mau khởi động cũng là lúc diện mạo nông thôn mới của huyện Thới Bình có những bước chuyển biến rõ nét. Bức tranh huyện nông thôn đang dần khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Để phấn đấu mục tiêu đến năm 2020, Thới Bình trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Cà Mau, huyện đang tập trung mọi nguồn lực để đưa những xã chưa đạt chuẩn về đích nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững đối với xã đã đạt chuẩn. Theo mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 huyện Thới Bình có 11/11 xã đạt chuẩn NTM, gồm các xã Biển Bạch Đông, Biển Bạch, Tân Bằng, Trí Phải, Trí Lực, Tân Phú, Thới Bình, Tân Lộc Bắc, Tân Lộc, Tân Lộc Đông, Hồ Thị Kỷ.

 Tính đến thời điểm hiện tại Thới Bình có 5 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 45,45%. Trong đó có Trí Phải và Trí Lực là 02 xã đạt chuẩn năm 2015; 03 xã Tân Lộc, Tân Bằng, Biển Bạch Đông đạt chuẩn năm 2017. Đối với 03 xã nằm trong kế hoạch đạt chuẩn năm 2018 là Tân Lộc Bắc 19 tiêu chí, Hồ Thị Kỷ 17 tiêu chí, Tân Lộc Đông 17 tiêu chí. Đối với 03 xã dự kiến đạt chuẩn năm 2019 - 2020 xã Tân Phú 17 tiêu chí, xã Thới Bình 13 tiêu chí, xã Biển Bạch 14 tiêu chí. Bình quân toàn huyện đạt 17 tiêu chí/xã. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã tạo động lực phát triển trên địa bàn 11 xã của huyện. Các dự án đã phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân. Ðiều kiện kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn các xã phát triển, ổn định đã tạo niềm tin, động viên nhân dân toàn huyện chung tay xây dựng NTM.

                                   Diện mạo huyện Thới Bình

Nhằm tuyên truyền rộng rãi và sâu rộng trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Trong 3 tháng đầu năm 2020 toàn huyện thực hiện được 36 cuộc tuyên truyền vận động, với hơn 710 người tham dự. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Nhờ sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, diện mạo nông thôn mới trên quê hương Thới bình đã có những thay đổi đáng kể. Cơ sở hạ tầng nông thôn, điện, đường, trường, trạm được đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu lưu thông hàng hóa, nâng cao dân trí, đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Cụ thể trong năm 2019, đã khởi công xây dựng 45 công trình lộ giao thông nông thôn, với tổng chiều dài 101,906km, trị giá 91,256 tỷ đồng, trong đó hoàn thành và đưa vào sử dụng 81,647km. Duy tu, nâng cấp, sửa chữa 06 danh mục công trình lộ giao thông nông thôn, chiều dài 41,55km, trị giá khoảng 9,38 tỷ đồng, trong đó hoàn thành và đưa vào sử dụng 30,5km. Về điện, tính đến ngày 31/02/2020 toàn huyện có 34.903/34.948 hộ sử dụng điện đạt 99,87%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt 96,73%. Tổng số hộ có điện kế chính là 32.858 hộ/34.948 hộ, đạt 95,15%, hiện tại có 4/11 xã đạt tiêu chí này với tỷ lệ 36,36%; Về cơ sở vật chất trường học, toàn huyện hiện có 53 trường học được xây dựng kiên cố, trong đó có 36 trường đạt chuẩn quốc gia gồm: 12 trường mầm non, 18 trường tiểu học và 06 trường THCS, chiếm tỷ lệ  67,92%.

Chất lượng giáo dực và đào tạo ở các xã được nâng lên, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy được tập trung đầu tư. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được đi học đạt trên 99%. Có 11/11 xã đạt chuẩn phổ cập giao giục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở - chống mù chữ. Huyện cũng đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi. Hiện có 11/11 xã đạt tiêu chí về giáo dục, đạt tỷ lệ 100%. Đối với 04 tiêu chí: thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, sơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và nhà ở dân cư cũng đã có 11/11 xã đạt, chiếm tỷ lệ 100%.

Cùng với đó, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động cũng được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức thực hiện. Trong 3 tháng đầu năm 2020, đã giới thiệu, tư vấn, giải quyết việc làm cho 2.048 lao động, đạt 52% kế hoạch. Kết quả thực hiện tái cơ cấu, phát triển liên kết hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ lực của huyện đã có những sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể, tình hình năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi có bước thay đổi đáng kể so với xuất phát điểm. Trong đó phải kể đến sự thay đổi nhận thức của người dân từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang hợp tác sản xuất và gắn kết với thị trường. Từng bước sản xuất theo phương châm “Hợp tác, liên kết, thị trường”, huyện hiện có 14 HTX nông nghiệp đang hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã và làm ăn hiệu quả, giúp nâng cao thu nhập, từ đó hoàn thành tiêu chí số 13 về xây dựng NTM. Hiện có 11/11 xã đạt tiêu chí này, đạt tỷ lệ 100%.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu tổng quát: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Quốc hội đề ra. Bằng những hành động, giải pháp căn cơ, hữu hiệu cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu giảm nghèo đã thực sự trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Thới Bình. Các chính sách, chế độ được triển khai đồng bộ, với nhiều giải pháp đem lại hiệu quả thiết thực. Người nghèo từng bước được cải thiện về đời sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng giúp họ tự mình nỗ lực vươn lên, tạo cơ hội thoát nghèo bền vững.

Với mục tiêu tạo sự đột phá trong công tác giảm nghèo, các chương trình, dự án, các giải pháp, chính sách an sinh xã hội đã được đổi mới cách tiếp cận, huy động được nhiều nguồn lực. Bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, huyện Thới Bình cũng đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, tập trung giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chương trình giảm nghèo đã đạt được những kết quả khả quan, cụ thể: năm 2018 tổng số hộ nghèo toàn huyện là 928 hộ; hộ cận nghèo 957 hộ. Qua điều tra rà soát trong năm 2019 hộ nghèo giảm 218 hộ, đạt tỷ lệ 91% kế hoạch; hộ cận nghèo giảm 219 hộ, đạt 130,4% kế hoạch. Hiện nay, số hộ nghèo toàn huyện còn 710 hộ, chiếm tỷ lệ 2,03%; hộ cận nghèo còn 738 hộ, chiếm tỷ lệ 2,11%. Đặc biệt không còn hộ nghèo, cận nghèo thuộc gia đình chính sách. Đối với tiêu chí này, hiện tại huyện có 11/11 xã đã đạt, chiếm tỷ lệ 100%.

Bên cạnh việc đầu tư, xây dựng phát triển hệ thống điện, đường, trường, trạm và thực hiên các chính sách trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội thì việc phát triển mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân cũng được Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Thới Bình chú trọng. Cụ thể, đế nay toàn huyện có 11/11 xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 100%. Hệ thống khám chữa bệnh được đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu cơ bản trong cấp cứu và điều trị. Hoạt động của Trạm Y tế xã được đẩy mạnh. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 124.476 người. Độ bao phủ bảo hiểm y tế đến tháng 2/2020 đạt 91,60%. 100% số xã có tỷ lệ bao phủ y tế đạt trên 85%. Trong đó, xã đạt cao nhất là xã Tân Lộc Bắc đạt 98,02%, xã đạt thấp nhất là Tân Lộc Đông đạt 85,87%.  Số xã đạt tiêu chí y tế tính đến thời điểm hiện tại là 11/11 xã, đạt tỷ lệ 100%.

Sau gần 10 năm triển khai và thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Thới Bình đã đạt được những kết quả đáng kể, tạo nên diện mạo mới, sức sống mới và sự khác biệt trên địa bàn huyện. Những con đường bê tông, những ngôi nhà khang trang, hệ thống điện, đường, trường, trạm đã “phủ sóng” ở hầu hết các xóm, làng; đời sống người dân từng bước được nâng lên và cải thiện. Những thành quả xây dựng nông thôn mới mà huyện Thới Bình đạt được là động lực, bước đệm quan trọng để Thới Bình vươn lên đạt những thành quả cao hơn trong chặng đường phía trước. Có được kết quả khả quan như vậy, trước hết đó là nhờ công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để nhân dân hiểu xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là chương trình của dân, do dân và vì dân, nhân dân là chủ thể và là đối tượng trực tiếp được thụ hưởng. Bên cạnh đó, còn là sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nêu cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong phong trào xây dựng nông thôn mới, từ đó thu hút sự đồng tình, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Sự chung tay, góp sức của mỗi người dân trong việc xây dựng nông thôn mới góp phần làm cho Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới ngày càng thiết thực hơn đi sâu vào trong đời sống của mỗi người. Đó vừa là sự nghiệp vừa là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân tỉnh Cà Mau nói chung và huyện Thới Bình nói riêng. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện Thới Bình đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu đến năm 2020, 100% số xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng 1-2 xã đạt xã nông thôn nâng cao đưa Thới Bình là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Huyện cũng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với xã đã đạt chuẩn, chú trọng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao giá trị thu nhập cho người dân và quan trọng hơn đó là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo nên diện mạo mới trên quê hương Thới Bình./.

                                                                               Lâm Hoài Thương