TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN, HUYỆN THỚI BÌNH RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH - THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

Số hiệu:

Số 579-QĐ/HU

Ngày ban hành:

16/10/2018

Loại văn bản:

Quyết định

Trích yếu:

Quyết định điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930-2005

Tập tin: