Vượt qua những khó khăn, thách thức do những tác động từ những khó khăn chung của đất nước, của tỉnh và tình hình thời tiết, khí hậu biến đổi phức tạp, khó lường, các cấp, các ngành đã tổ chức thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra đối với 12/14 chỉ tiêu chủ yếu và có 10/14 chỉ tiêu tăng cao so với năm 2018. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất 9.360 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 9,56%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh 1,56%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp, thiểu thủ công nghiệp, trong đó nông nghiệp giảm 1,28%, dịch vụ tăng 0,99%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 0,29% so với năm 2018.

Sản xuất lúa-tôm hữu cơ năng suất đạt 10 tấn/ha.

Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 5.495 tỷ đồng, tăng trưởng 7,24%. Tập trung vào hai ngành chủ lực là nuôi thuỷ sản và trồng lúa, trong đó sản lượng thuỷ sản đạt 40.660 tấn (có 16.536 tấn tôm), sản lượng lúa đạt 94.758 tấn; năng suất tôm tăng 9,46kg/ha, năng suất lúa tăng 0,07 tấn/ha so với năm 2018. Giá trị sản xuất khu vực thương mại, dịch vụ 2.905 tỷ đồng, tăng 13,17% so với năm 2018. Quan hệ cung, cầu, chất lượng, giá cả các loại hàng hóa, dịch vụ ổn định, được kiểm soát chặt chẽ và đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Giá trị sản xuất khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 960 tỷ đồng, tăng 12,68% so với năm 2018.

Triển khai, thực hiện chặt chẽ Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020, với tổng số 223 công trình xây dựng cơ bản, tổng dự toán 171,28 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực xây dựng giao thông nông thôn, khởi công xây dựng 42 công trình đường, chiều dài 79,9km, trị giá 36,8 tỷ đồng, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 68,64km.

Lĩnh vực tài chính - ngân sách được điều hành, quản lý chặt chẽ, linh hoạt, tiết kiệm và hiệu quả. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn được 58,8 tỷ đồng; tổng chi ngân sách 580,78 tỷ đồng. Huy động các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn lồng ghép các chương trình, dự án, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp và nguồn đóng góp của nhân dân,... tổng số được 360,54 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới, tăng 45,25% so với năm 2018. Hiện nay, bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 16,54 tiêu chí, tăng 1,09 tiêu chí so với cuối năm 2018. Kết quả xây dựng huyện nông thôn mới, đến nay đã đạt được 4/9 tiêu chí. Công tác xây dựng đô thị văn minh thị trấn Thới Bình tiếp tục được triển khai thực hiện, đến nay đạt 22/26 tiêu chí thuộc 04 tiêu chuẩn đô thị văn minh theo quy định.

  Hoạt động giáo dục ở các trường học được tổ chức thực hiện theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Công tác sắp xếp trường lớp học, giáo viên đã tiến hành xóa 17 điểm trường học lẻ và ghép, sáp nhập 09 điểm trường học thành (gồm 04 điểm trung tâm và 05 điểm lẻ) thành 05 trường học. Năm học 2018-2019, có 100% trẻ được công nhận hoàn thành chương trình GDMN; 99,92% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học; 99,9% học sinh được công nhận hoàn thành bậc THCS và 96,96% học sinh tốt nghiệp bậc THPT. Công nhận thêm 05 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số toàn huyện có 37 trường học đạt chuẩn quốc gia. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường thực hiện các giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng tỷ lệ lao động của huyện qua đào tạo (không kể truyền nghề) đạt 27,4% kế hoạch, tăng 2,2% so với năm 2018. Các chính sách về lao động, việc làm được thực hiện khá tốt, trong năm đã giải quyết việc làm cho 4.730 lao động.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm thường xuyên. Các loại dịch, bệnh nguy hiểm được kiểm soát chặt chẽ. Công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, bảo hiểm y tế được quan tâm thường xuyên, góp phần kéo giảm tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn 9,9%, đạt 104,04% kế hoạch, giảm 0,4% và nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế lên 90,16%, tăng 5,11% so với năm 2018. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức sôi nổi, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khoẻ của nhân dân.

Hoạt động văn hóa - thể thao được tổ chức sôi nổi  

An sinh xã hội đảm bảo. Các chế độ, chính sách ưu đãi đối với gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 1,31 tỷ đồng, Quỹ vì người nghèo được 620 triệu đồng; xây dựng, sửa chữa 547 căn nhà ở cho người có công và 37 căn nhà ở cho hộ nghèo. Trong năm giảm được 218 hộ nghèo và 219 hộ cận nghèo; hiện nay huyện còn 710 hộ nghèo (tương ứng với tỷ lệ 2,03%) 738 hộ cận nghèo (tương ứng với tỷ lệ 2,11%).

Các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường, thích ứng với biển đổi khí hậu. Thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020; hiện nay, có 99,2% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và có 98,8% rác thải ở các khu trung tâm, các điểm chợ xã, thị trấn được thu gom và xử lý đúng quy định.

Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương được các cấp, các ngành triển khai, thực hiện hiệu quả. Công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các vụ việc  về an ninh, trật tự an toàn xã hội thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Ngành chức năng tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, tê nạn xã hội, qua đó, phát hiện 219 vụ vi phạm về trật tự xã hội, ma tuý, kinh tế, liên quan đến 628 đối tượng. Các cơ quan tư pháp thực hiện tốt công tác phối hợp trong xử lý các vụ việc, vụ án; thực hiện tốt chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Tỷ lệ điều tra, phá án đạt 83,87%; tỷ lệ giải quyết, xét xử đạt 84,59%, tăng 6,13%; tỷ lệ thi hành án dân sự đạt 54,23%; tỷ lệ hòa giải ở cơ sở thành đạt 83,7%, tăng 7,7% so với năm 2018. Hoạt động thanh tra được tăng cường trên các lĩnh vực: quản lý, sử dụng bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh; quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; trách nhiệm thủ trưởng,...

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng đẩy mạnh thực hiện đồng bộ ở các khâu và ở tất cả các cấp, các ngành. Qua đó, đã thực hiện cắt giảm 20% trở lên thời gian giải quyết đối với 17 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: xây dựng, công thương, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, thành lập và hoạt động của hợp tác xã. Tỷ lệ giải quyết sớm và đúng hẹn tại Bộ phận một cửa và một cửa liên thông đạt 99,99%, mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân được đánh giá bằng hệ thống máy đánh giá ở cấp huyện đạt 99,7% và đánh giá bằng phiếu đánh giá ở cấp xã đạt 100%.

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; công tác học tập, triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng, của cấp ủy cấp trên. Các nhiệm vụ, giải pháp về về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác tổ chức, cán bộ thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Mặc dù gặp khó khăn về nguồn kết nạp nhưng các cấp ủy, tổ chức đảng đã nỗ lực chăm bồi, tào nguồn để kết nạp 129 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đảng bộ huyện hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (15 đảng bộ và 41 chi bộ), 214 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 4.708 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên được các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đôi với Đảng. Trong năm, các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra của cấp ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 60 lượt tổ chức đảng và 24 lượt đảng viên; tiến hành giám sát 89 lượt tổ chức đảng và 47 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, nhìn chung các tổ chức đảng và đảng viên đều thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát; bên cạnh đó, từng lúc, từng nơi cũng còn mắc phải một vài vi phạm, khuyết điểm và đã được nhắc nhở, rút kinh nghiệm, xử lý kịp thời.

Các cấp chính quyền thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp điều hành, quản lý và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác vận động quần chúng; kịp thời nắm bắt và đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền xem xét, giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.  Tích cực đổi mối nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động.

 

                                                                                                                                                   ĐTK