Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/HU, ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” các đảng bộ cơ sở đã chỉ đạo chi bộ trực thuộc đồng loạt tổ chức đại hội điểm.

Đảng bộ huyện Thới Bình có 15 đảng ủy trực thuộc, với 214 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Để các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến hành đại hội đúng theo Kế hoạch của Huyện ủy là bắt đầu từ tháng 11/2019 và kết thúc vào ngày 20 tháng 12 năm 2019, các đảng ủy đã chỉ đạo tiến hành đại hội điển nhằm giúp cho các chi bộ còn lại học tập rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đại hội. Tổng số có 17 chi bộ được chọn làm điểm chỉ đạo, đại hội điểm sớm nhất là chi bộ Trường Tiểu học Tân Lợi thuộc đảng bộ xã Hồ Thị Kỷ và chi bộ điểm cuối cùng là chi bộ Tổng hợp thuộc Đảng ủy công an huyện.

 Đại hội điểm ở các chi bộ được chuẩn bị chu đáo cả về nhân sự, văn kiện và công tác phục vụ đại hội. Đại hội điểm sẽ giúp các đồng chí bí thư chi bộ còn lại trong đảng bộ học hỏi kinh nghiệm nhằm tổ chức đại hội chi bộ mình được tốt hơn.

                                                              Nguyễn Thị Kiều, Ban Tổ chức Huyện ủy