Hợp tác xã Lúa - Tôm Trí lực được thành lập  vào tháng 6/2018 với 11 thành viên, góp vốn 150 triệu, kinh doanh chủ yếu: Giống và vật tư nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất lúa chất lượng cao. Qua hơn 1 năm hoạt động, HTX lúa tôm Trí Lực, Tổng doanh thu hơn 7 tỷ đồng, trong đó tiền đang đầu tư trong nhân dân 900 triệu đồng. Tại đại hội, các đại biểu thảo luận thông qua phương án sản xuất cũng như Điều lệ hoạt động của HTX; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, kiểm soát viên và thể thức bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị…Mục tiêu cụ thể của HTX trong năm 2020 là tăng vốn điều lệ lên trên 300 triệu đồng, nâng tổng doanh thu trên 9 tỷ đồng, thực hiện tốt các khâu dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp, tập trung vào dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, giống, thuốc BVTV, phân bón cho nhân dân.

          Theo đó, HTX sẽ bầu bổ sung thêm 3 thành viên vào Hội đồng Quản trị gồm: Ông Lâm Thái Xuyên Giám đốc Công ty Minh Phú, Ông Nguyễn Vương Hải Phó Giám đốc Công ty Tấn Vương giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông  Trần Văn Quyết ở ấp 5 Trí Lực làm thành viên. Đại hội cũng tín nhiệm bầu ông Lê Văn Mưa tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp lúa tôm Trí Lực./.

 

Minh Phong