Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Đoàn Tấn Sỹ, Phan Mộng Thành, đồng chí Bí thư Huyện ủy Thới Bình Huỳnh Út Mười.

Đại hội đã thông qua Dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khoá IX với chủ đề “Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy các nguồn lực, góp phần xây dựng huyện Thới Bình đạt chuẩn nông thôn mới”. Trên cơ sở thảo luận, phân tích, đóng góp sôi nổi, dân chủ của đại biểu, Đại hội đã thống nhất cao với những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 - 2019 và thống nhất đề ra mục tiêu chung, các chỉ tiêu cụ thể và 05 Chương trình hành động của Mặt trận các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 Tại Đại hội, đồng chí Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và đồng chí Huỳnh Út Mười, Bí thư Huyện ủy thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Bình đã có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội. Bài phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và đồng chí Bí thư Huyện ủy Thới Bình đã đánh giá cao những kết quả đạt được và làm rõ thêm những vấn đề còn khó khăn, hạn chế của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2014 - 2019; đồng thời, định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp cho Mặt trận các cấp huyện Thới Bình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp. Tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương, hướng mạnh về các khu dân cư để triển khai các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua khó khăn, thách thức về kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình, nhiệm vụ mới” của nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Trân trọng biểu dương những thành tựu to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 và tin tưởng vào sự quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Mặt trận các cấp huyện nhà, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thới Bình, đồng chí Huỳnh Út Mười, Bí thư Huyện ủy đã trao tặng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 bức trướng mang dòng chữ: “ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - ĐỒNG THUẬN - PHÁT TRIỂN”.

Thay mặt Huyện ủy Thới Bình, Bí thư Huyện ủy Huỳnh Út Mười trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: ĐOÀN KẾT-DÂN CHỦ-ĐỒNG THUẬN-PHÁT TRIỂN 

 Với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan và trách nhiệm cao, đại biểu Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra 51 vị tiêu biểu nhất về năng lực, phẩm chất đạo đức và uy tín tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Bình khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và 15 vị vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa IX (gồm 13 vị đại biểu chính thức và 02 vị đại biểu dự khuyết). Trên cơ sở đó, tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa X đã cử ra Ban Thường trực gồm 04 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Hoàng Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tái đắc cử chức Chủ tịch, các đồng chí Đặng Kim Âu, Nguyễn Văn Nghe tái đắc cử chức Phó Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Ánh Tuyết tái đắc cử chức Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Việt Nam huyện Thới Bình khóa X và Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2019-2024

 Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã diễn ra và kết thúc thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là niềm tin, là sức mạnh, là tiền đề vững chắc để Mặt trận các cấp huyện Thới Bình triển khai, thực hiện tốt công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 và những nhiệm kỳ tiếp theo, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong thời gian tới.

 

                                                                                               ĐTK