Quang cảnh Đại hội

          Đại hội đã tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ năm, nhiệm kỳ 2014-2019. Qua đó, Đại hội đã nhất trí đánh giá: trong nhiệm kỳ 2014-2019, các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Thanh niên sống đẹp”, cuộc vận động “Thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên xung phong bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên thi đua lập thân, nghiệp, làm giàu chính đáng”, “Thanh niên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc”,... Trong phong trào “Thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường”, các cấp hội đã thực hiện trên 50 công trình và hơn 4.000 phần việc như: duy tu, sửa chữa, phát hoang các đường giao thông nông thôn, xây dựng hố rác hợp vệ sinh, tham gia trồng rừng, trồng cây phân tán, vận động xây dựng cầu giao thông, Nhà tình bạn,... với tổng trị giá hơn 01 tỷ đồng. Kết hợp với Hội Chữ Thập đỏ huyện tổ chức cho hơn 4.200 hội viên thanh niên hiến máu tình nguyện được hơn 18.000 đơn vị máu. Phối hợp tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.500 lượt người nghèo, trị giá hơn 300 triệu đồng. Tổ chức trồng trên 20.000 cây xanh, thu dọn hơn 50m3 rác và phát hoang bụi rậm trên 100 km. Trong phong trào ‘”Thanh niên xung phong bảo vệ Tổ quốc” đã vận động 592 thanh niên nhập ngũ; vận động hơn 20.000 lượt thanh niên đăng ký không tham gia các tệ nạn xã hội. Trong phong trào “Tự giúp nhau lập nghiệp” đã vận động các chi hội đóng góp quỹ giúp đỡ nhau trị giá hơn 200 triệu đồng để giúp đỡ, hỗ trợ về vốn cho 960 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

          Nhìn chung hoạt động của các cấp hội và phong trào thanh niên huyện Thới Bình đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hướng mạnh về cơ sở, đi sâu vào từng chi hội, cụ thể bằng từng chương trình hành động, việc làm thiết thực. Thông qua các phong trào, tổ chức Hội các cấp không ngừng được củng cố, hoạt động hiệu quả, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng. Trong nhiệm kỳ đã phát triển được 1.360 hội viên thanh niên, nâng tống số hiện có 3.080 hội viên.

Đ/c Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội   

      Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trân trọng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tựu đã đạt được của các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện nhà trong nhiệm kỳ 2019-2024. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp hội, cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện nhà và các cấp, các ngành thực hiện tốt các nội dung sau:

         Một, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương trong hội viên, thanh niên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện từng đơn vị, từng đối tượng, nhất là ý nghĩa của cuộc cách mạng 4.0 đối với sự phát triển của đất nước Việt Nam. Từ đó giúp hội viên, thanh niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí của mình trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước; ra sức học tập, rèn luyện và tự giác phấn đấu, từng bước trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các cấp hội phải xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục.

        Hai, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, phong trào của tổ chức hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”,…, đảm bảo phù hợp với thực tiễn yêu cầu của từng địa phương, đơn vị. Bằng các biện pháp linh hoạt, huy động mạnh mẽ hơn nữa sức trẻ của thanh niên và tranh thủ các nguồn lực trong xã hội để mang lại hiệu quả thiết thực. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có; đâu khó có thanh niên”, quá trình phát động và triển khai thực hiện cần hướng mạnh phong trào hành động về cơ sở, để thanh niên hăng hái, xứng đáng là lực lượng đi đầu và nòng cốt trong giải quyết những khó khăn, trở ngại ở cơ sở.

        Ba, quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp trong huyện, nhất là các hội, chi hội, câu lạc bộ, tổ, nhóm ở cơ sở. Có giải pháp xây dựng mô hình tổ chức hội sao để thu hút đông đảo thanh niên, không ngừng mở rộng hơn nữa mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội liên hiệp thanh niên từ huyện đến cơ sở, trước hết là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

       Bốn, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong huyện tiếp tục tin tưởng ở thanh niên, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho thanh niên và thường xuyên quan tâm, theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên hăng hái, tự tin tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, để thanh niên được rèn luyện, trưởng thành và cống hiến; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

       Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên, thanh niên; nâng cao trách nhiệm của từng gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, hướng thanh niên đến lý tưởng sống đẹp, sống có ích.

       Sau khi thực hiện xong phần kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ năm, nhiệm kỳ 2014-2019, trên tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan và phát huy sức mạnh, trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đại biểu Đại hội đã hiệp thương, chọn cử 25 người vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2019-2024 và hiệp thương, chọn cử 20 đại biểu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban Hội khoá VI đã bầu đồng chí Dương Tuấn Anh, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội khoá VI tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Hội khoá VI.

        Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Thới Bình lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã diễn ra và kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Thành công của Đại hội là niềm cổ vũ, động viên, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để các cấp hội, cán bộ, hội viên và thanh niên huyện nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần cùng với cán bộ và các tầng lớp nhân dân huyện Thới Bình thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong thời gian tới.

 

                                                                                                                                                 ĐTK