Ảnh minh họa

Ngày 05 tháng 9 năm 2019, UBND huyện Thới Bình ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND, công bố dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Tân Lộc Bắc, ổ dịch phát sinh tại ấp 2, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Tính đến thời điểm này, có 8/12 xã, thị trấn công bố dịch tả lợn Châu Phi (Trí Phải, Thới Bình, Tân Lộc, Hồ Thị Kỷ, Tân Bằng, Tân Lộc Đông, Tân Lộc Bắc và thị trấn Thới Bình).

Tình hình diễn biến dịch tả lợn Châu Phi vô cùng phức tạp, nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi lây nhiễm cho các xã còn lại của huyện là rất cao.

Đứng trước tình hình đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, UBND các xã, trấn tăng cường áp dụng các giải pháp khống chế, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân về cách phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

          Trần Văn Đời