Đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mất lúc 10 giờ 5 phút ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

TIỂU SỬ CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG

Ngày 2/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, đồng chí Trần Đại Quang đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. Xin trân trọng giới thiệu tiểu sử của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

          1. Họ và tên: TRẦN ĐẠI QUANG

          2. Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1956

          3. Quê quán: xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

          4. Nơi đăng ký thường trú: phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

          5. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

          6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ Luật học, Đại học An ninh

          - Học vị: Tiến sỹ; Học hàm: Giáo sư

          - Lý luận chính trị: Cao cấp

          - Ngoại ngữ: Cao học tiếng Trung

          7. Ngày vào Đảng: 26/7/1980 ; Ngày chính thức: 26/ 7/1981

          8. Đại biểu Quốc hội Khoá XIII

          9. Tóm tắt quá trình công tác:

 - Từ tháng 7/1972 - tháng 10/1975 : Học viên Trường Cảnh sát nhân dân Trung ương và Trường Cao đẳng Ngoại ngữ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

- Từ tháng 10/1975 - tháng 6/1987: Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, sau tách thành Cục Bảo vệ chính trị II , giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Trinh sát, Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

- Từ tháng 6/1987 - tháng 6/1990: Trưởng phòng Tham mưu và Trưởng phòng Trinh sát, Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

 - Từ tháng 6/1990 - tháng 9 /1996: Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

- Từ tháng 9/1996 - tháng 10/2000: Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an; Uỷ viên Ban C hấp hành Đảng bộ Tổng cục An ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục An ninh, Bí thư Đảng ủy Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an.

 - Từ tháng 10/2000 - tháng 4/2006 : Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; được phong cấp bậc hàm Thiếu tướng (2003); được phong học hàm Phó giáo sư (2003).

- Từ tháng 4/2006 - tháng 1/2011: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, Uỷ viên Đảng Uỷ Công an Trung ương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an ; được phong cấp bậc hàm Trung tướng (2007); được phong học hàm Giáo sư (2009).

- Từ tháng 01/2011 - tháng 8/2011: Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Từ tháng 8/2011 đến nay: Uỷ viên Bộ Chính trị (khoá XI, XII), Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Uỷ viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; được phong cấp bậc hàm Thượng tướng (2011), Đại tướng (2012); Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; đại biểu Quốc hội khoá XIII; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó trưởng Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

- Ngày 2/4/2016 đến nay, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam./

Nguồn Cà Mau Online