TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN, HUYỆN THỚI BÌNH RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH - THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

Nhằm tuyên truyền lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020); đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, đẩy lùi sự suy thoái về tự tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự chuyển biến”, tự chuyển hóa”…

Nhờ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo đời sống vùng đồng bào dân tộc cũng như triển khai nhiều giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Thới Bình nâng cao đáng kể cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Từ đó tạo sự bình đẳng, đoàn kết giữa các thành phần ...

Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Thới Bình đã thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn để phát triển sản xuất, giúp người nông dân có điều kiện xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới.

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 2
Tổng lượt truy cập: 66606