TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN HUYỆN THỚI BÌNH RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH - THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã triển khai, thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đó là ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Công văn số 279-CV/HU, ngày 11/7/2021.

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 7
Truy cập trong ngày : 72
Tổng lượt truy cập: 43086